Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

Nina Volgemut s.p.

Cesta na Ježah 26B

1260 Ljubljana – Polje

Kontakt: info@pravovpraksi.si.