O domu

Službe doma

Služba zdravstvene nege in oskrbe

ORDINACIJSKI ČAS ZDRAVNIKOV

 

dr. med. Simona Kozina Lovšin

Ponedeljek

6:30 -    9:30

Enota Trzin

 

9:30 - 14:00

Dom počitka Mengeš

Torek

6:30 -    9:30

Enota Trzin

 

9:30 - 14:00

Dom počitka Mengeš

Sreda

6:30 -    8:00

Enota Trzin

 

8:00 - 14:00

Dom počitka Mengeš-Prizma Ponikve

Četrtek

6:30 -    9:30

Enota Trzin

 

9:30 - 14:00

Dom počitka Mengeš

Petek

6:30 -    9:30

Enota Trzin

 

9:30 - 14:00

Dom počitka Mengeš

 

                                                                                                Odmor: 10.00- 10.30

Za informacije o zdravstvenem stanju stanovalca je zdravnica dosegljiva vsak dan med 13.00 in 14.00 uro oziroma po predhodnem dogovoru.

V popoldanskem in nočnem času je za nujne primere dosegljiv zdravnik na urgenci v ZD Domžale. Prav tako ob sobotah, nedeljah in praznikih.

 

PSIHIATER, dr. Jurij Bon

Psihiater dr.Jurij Bon je prisoten v domu vsako sredo od 8.00 do 10.00 ure.

 

FIZIATRINJA, dr. Radmila Lućić Vučurević

Fiziatrinja dr.Radmila Lućić Vučurević je prisotna v Domu vsak ponedeljek od 8.30 do 10.00 ure.

 

Informacije o zdravstveni negi in oskrbi stanovalcev lahko pridobite v ambulanti od ponedeljka do petka od 12.00 do 13.30 ure ali po telefonu 01 723 72 28.

 

 

 

Fizioterapija

V fizioterapiji Doma počitka Mengeš in enoti Trzin je fizioterapevtska obravnava prilagojena posameznikovim sposobnostim in potrebam, pri čemer upoštevamo, da je vsak stanovalec celovita osebnost. Usmerjeni smo  v ohranjanje, izboljševanje in povrnitev gibalnih ter funkcijskih sposobnosti stanovalcev s pomočjo  vzgojnih in različnih fizioterapevtskih metod in tehnik. Delo poteka individualno ali v skupini v prostoru fizioterapije in po sobah na oddelkih.

Sodelujemo z zdravnikom specialistom fiziatrom, domskim zdravnikom, delovno terapijo, negovalnim timom in socialno službo.

Fizioterapevtski prostor je opremljen s sodobnimi in kakovostnimi  fizioterapevtskimi pripomočki in aparati.

Metode in tehnike, ki jih v fizioterapiji uporabljamo so:

- kinezioterapija (individualno razgibavanje, pasivne, aktivno-asistirane in aktivne vaje, vaje za koordinacijo in ravnotežje, vaje s pripomočki kot so elastika, žoga, palica, moto-med, trening hoje, trening sedenja idr.)

- elektroterapija in termoterapija (interfernčni tokovi, diadinamski tokovi, TENS, ultrazvok, laser, kriopak, termopak, bioptron idr.)

- respiratorna fizioterapija (drenažni položaji, vibracijska masaža prsnega koša, dihalne vaje, aplikacija aerosolov idr.)

- mehanoterapija (masažni stoli, ročna masaža idr.)

Delovna terapija

Cilji delovne terapije v Domu počitka Mengeš ter enoti Trzin so, da z različnimi terapevtskimi aktivnostmi, preko individualnega dela ali v skupinah omogočimo stanovalcem kakovostnejše  ter bolj samostojno življenje. Motiviramo jih, da življenje v domu preživijo čim bolj aktivno. Predvsem pa so naše aktivnosti usmerjene v ohranjanje sposobnosti, ki jih stanovalci še zmorejo.

Izhajamo iz individualnega plana delovne terapije, ki ga izdelamo za vsakega stanovalca.

Stanovalce spodbujamo na različne načine, da ostajajo aktivni na področjih kot so:

 SKRB ZASE:

 •  ohranjanje in učenje dnevnih aktivnosti (oblačenje, slačenje, hranjenje, osebna higiena …),
 • aplikacije pripomočkov in adaptacije okolja,
 • aktivnosti za izboljšanje senzorike, motorike in kognitivno perceptivnih sposobnosti,
 • gibalne aktivnosti.

DELO IN PRODUKTIVNOST:

 • učenje gospodinjskih aktivnosti (kuhanje kave …),
 • skrb za ožje okolje (zalivanje rož …).

PROSTI ČAS:

 • vključevanje v ustvarjalne delavnice,
 • udeležba na koncertih, piknikih, športnih igrah,
 • sodelovanje v bralni skupini, različnih krožkih, pevskemu zboru,
 • organizirano praznovanje rojstnih dni,
 • družabne igre in tombola,
 • ogledi filmov, glasbenih in dokumentarnih oddaj,
 • izposoja knjig, časopisov, revij,
 • verski obredi.

Tehnična služba

Tehnična služba skrbi za tekoče vzdrževanje objekta, manjša popravila, opravlja prevoz kosil ter drugih obrokov v enoto Doma v Trzinu in drugim zunanjim naročnikom.

Služba recepcije in pralnice

V pralnici skrbijo za pranje in likanje osebnega perila stanovalcev, delovnih oblek zaposlenih ter ostalega domskega perila. Hkrati v pralnici poskrbijo  za manjša šiviljska popravila.

Zaposleni v recepciji poleg rednih storitev skrbijo tudi za dobro počutje stanovalcev in svojcev, ki posedijo v avli doma.

Služba prehrane

Zaposleni v kuhinji se dnevno trudijo, da  uporabniki  uživajo zdravo, uravnoteženo ter kakovostno  hrano. Glede na potrebe kuhinja pripravlja tudi obroke, ki so prilagojeni različnim dietam.

Jedilnike sestavljamo mesečno ter pri tem skušamo v čim večji meri upoštevati individualne želje uporabnikov. V okviru Komisije za prehrano pri sestavi jedilnikov sodelujejo tudi stanovalci doma. 

Finačno računovodska služba

Finančno računovodska in nabavna služba skrbi, da se naloge knjigovodstva, načrtovanja, financiranja, nabave, analiziranja in poročanja, izvajajo pravilno v skladu s predpisi.

V tej službi se izdajajo računi za opravljene storitve stanovalcem in drugim uporabnikom, naroča blago in storitve, plačuje obveznosti do dobaviteljev ter obračunava plače delavcem.

Računi za opravljene storitve se plačujejo za pretekli mesec na podlagi obračuna, iz katerega je razvidno, katere storitve in v kakšni višini so zaračunane. Plačilo je možno s plačilnim nalogom ali preko direktne bremenitve (SEPA).

Socialna služba

Socialna delavka je običajno prva, ki vzpostavi stik s prosilcem za sprejem oz. z bodočim stanovalcem in njegovimi svojci. Že pred sprejemom v dom nudi vse potrebne informacije glede postopka sprejema, nastanitve in ponudbe storitev, ki so na voljo.

 

Po sprejemu socialna delavka poskrbi, da se stanovalec v novem okolju čim bolje počuti, da naveže nove stike, se vključi v dejavnosti, ki ga zanimajo in ga seznani z vsemi ključnimi osebami. Stanovalcu skuša v sodelovanju z drugimi službami na podlagi izraženih želja in ugotovljenih potreb v kar največji meri prilagoditi ponudbo storitev in zagotoviti čim večje udobje.

Socialna služba pri tem sledi načelom empatije, zaupnosti in ohranjanja osebne integritete. Socialna delavka skrbi za reševanje stisk in težav stanovalcev ter dobre medosebne odnose, in sicer po metodah svetovanja, dela s posameznikom in dela s skupino. Kakovost življenja stanovalca je namreč močno odvisna od tega, v kolikšni meri so zadovoljene njegove materialne in nematerialne potrebe.

V Domu počitka Mengeš se trudimo, da stanovalcem nudimo tiste storitve in na takšen način, da  se čutijo sprejeti, spoštovani in varni.

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Več o piškotkih

OK