Kako dolgo je potrebno čakati na prosto mesto v Domu počitka Mengeš ali enoti Doma v Trzinu?

Čakalna doba za prosto sobo oziroma posteljo v domu je odvisna od tega, kateri oddelek prosilec glede na svoje psihofizično stanje potrebuje (negovalni, stanovanjski, varovani oddelek) in kakšen bivanjski standard si želi (eno ali več posteljno sobo).

Kje in kako se prijaviti v dom?

Pred sprejemom v dom je potrebno izpolniti Vlogo za sprejem v institucionalno varstvo, ki je enaka za vse domove v Sloveniji. Vlogo lahko dobite v domu ali tukaj. Na osnovi posredovane vloge, vas bomo razvrstili v čakalno vrsto in vas obvestili o možnosti sprejema v našo ustanovo.

Kaj naj stanovalec ob sprejemu prinese v dom?

Sobe v Domu počitka Mengeš ali enoti Doma v Trzinu so v celoti opremljene. Bodoči stanovalec naj s seboj prinese svoje osebne stvari, garderobo in pripomočke za osebno higieno. V dogovoru s socialno delavko je možno s seboj prinesti tudi manjši kos pohištva, slike, rože itd.

Kako je poskrbljeno za zdravstveno oskrbo stanovalcev?

S prihodom v dom lahko postane domska zdravnica tudi osebna zdravnica stanovalcev. V kolikor stanovalci potrebujejo zdravniško pomoč izven ordinacijskega časa domske zdravnice, zdravstveno-negovalna služba poskrbi za prihod dežurnega zdravnika ali nujne medicinske pomoči. Glede na potrebe stanovalcev sodelujemo s psihiatroma asist. mag. Jurijem Bonom, dr. med. spec. psihiatrom, ki je sicer zaposlen v Psihiatrični kliniki Ljubljana in Dašo Troha, dr. med. spec. psih., ki je zaposlena v Psihiatrični bolnišnici Begunje. Psihiatri dom običajno obiskujejo enkrat tedensko. Tedensko k nam prihaja tudi fiziatrinja mag. Radmila Lučić Vučurević, dr. med., spec. fiz. med. in rehab., sicer zaposlena v Zdravstvenem domu Domžale.

Kdaj so mogoči obiski svojca, ki biva v domu?

Dom je za obiske svojcev, znancev in drugih obiskovalcev odprt v zimskem času od 7. do 19. ure in v poletnem času od 7. do 20. ure. Zaželeno je, da se stanovalcev ne obiskuje med jutranjo in večerno nego. V sobah, kjer prebiva več stanovalcev, je pri obiskih potrebno upoštevati potrebe in zdravstveno stanje drugih stanovalcev ter navodila osebja.

Ali se stroški oskrbe znižajo v primeru odsotnosti stanovalca?

V skladu s 36. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Ur. list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/09) se cene oskrbe znižajo za strošek živil, tj. 3,20 EUR, v primeru, ko so stanovalci napoteni na bolnišnično zdravljenje oz. zdraviliško zdravljenje ali pa so iz drugih razlogov odsotni in so najavili svojo odsotnost najmanj dva dni prej. V kolikor odsotnost ni bila najavljena, se cena oskrbe zniža od drugega dneva odsotnosti dalje.